Kincseink a Föld és Víz - Kreatív Pályázat

Hasznosítsd újra a PET palackot!

Kedves Gyerekek!

Thank You a nevem, és egy öko palack vagyok. Azért keltettek életre a tervezőim, hogy segítsek megszabadítani Földünket a sok műanyag hulladéktól! Gyertek, segítsetek nekem Ti is! Ráadásul most segítségetekkel nyerhettek is!

Mit kell tennetek pontosan?

 • Tanáraitok segítségével készítsetek kreatív használati-, dísz- vagy játék tárgyakat PET palackból!
 • Fotózzátok le az elkészült munkákat!
 • Küldjétek be a pályázatotokat!
 • Buzdítsátok a pályázatotokra való szavazásra ismerőseiteket, hiszen a legtöbb szavazatot kapó pályázattal értékes ökopalackokat nyerhettek!
 • De ráhajthattok a szakmai zsűri díjára is, ami nem más, mint egy évre elegendő, technika órához szükséges alapanyag-eszköz csomag 50.000.- Ft értékben!

Jó munkát kíván: Thank You, az Ökopalack!

Öko palack újrahasznosítási pályázat

A SZAKMAI ZSŰRI ÁLTAL LEGJOBBNAK ÍTÉLT PÁLYAMUNKÁT KÉSZÍTŐ OSZTÁLY EGY ÉVRE ELEGENDŐ, TECHNIKA ÓRÁHOZ SZÜKSÉGES ALAPANYAG-ESZKÖZ CSOMAGOT NYER

A LEGTÖBB SZAVAZATOT ELÉRŐ PÁLYAMUNKÁT KÉSZÍTŐ OSZTÁLY MINDEN TAGJA ÖKOPALACKOT NYER

A TANÁROK ÉS A SZAVAZÓK KÖZÖTT ÖKOPALACKOKAT SORSOLUNK KI

újrahasznosítási pályázat

A PÁLYÁZAT LEZÁRULT!

EREDMÉNYHIRDETÉS

A szakmai díj (technika órához szükséges alapanyag-eszköz csomag 50.000.- Ft értékben) nyertese:
Somogyjádi Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, 2. osztály

A közönségdíj (1-1 db 0.5 l-es Thank you ökopalack az osztály minden tagjának) nyertese:
II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, 3.a osztály

A tanárok között kisorsolt díj (1 db 0.5 l-es Thank you ökopalack) nyertese:
Vinczéné Szabó Éva (Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI)

A szavazók között kisorsolt díj (1 db 0.5 l-es Thank you ökopalack) nyertese:
Séra Istvánné

Ezen kívül 10 pályázó osztályt meglepetés ajándékban részesítünk kiváló munkájukért:

Bólyi Általános Iskola, 8. osztály
Dudás Miklós Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI
Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és AMI, 7.a és 7.b osztály
Kenézlői Általános Iskola, 1. osztály
Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, 3.b osztály
Látrányi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 2. osztály
Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézménye, 1.c osztály
Szekszárdi Baka István Általános Iskola, 4.b osztály
Zalaszentbalázsi Petőfi Sándor Általános Iskola, 2. osztály
Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI, 5. osztály

A nyerteseknek ezúton is gratulálunk! Nyereményeiket postai úton küldjük el számukra 30 napon belül.

Minden pályázónak köszönjük a részvételt!

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Szabadon választott technikával, PET palackból készített kreatív használati-, dísz- vagy játék tárgy. A pályázathoz csatolandó egy rövid (max. 600 karakter hosszú) leírás az elkészített munkáról.

Magyarországon bejegyzett általános iskolák, alsó és felső tagozatos osztályai.

A pályázat fődíját a szakmai zsűri ítéli oda. A fődíj egy évre elegendő, technika órához szükséges alapanyag-eszköz csomag 50.000.- Ft értékben!

A pályázat második helyezettjének díja 1-1 db 0.5 literes Thank you ökopalack az osztály minden tagjának.

Továbbá a szaktanárok és a szavazók között is kisorsolásra kerül 1-1 db 0.5 literes Thank you ökopalack.

A pályázatok beküldési határideje: 2018. április 22.

A pályaműveket ezen időszak alatt kell elkészíteni és feltölteni a www.okopalack.hu/kreativ-palyazat weboldalra.

Az összes pályamunka beérkezése után kezdődik a szavazás.

A szavazás időtartama: 2018. április 23. – május 7.

Eredményhirdetés: 2018. május 11.

Az eredményhirdetésre a www.okopalack.hu/kreativ-palyazat internetes oldalon kerül sor. A nyerteseket a Kiíró levélben, e-mailben vagy telefonon tájékoztatja a pályázaton elnyert díj átadásának részleteiről.

 • Pályamű: szabadon választott technikával, PET palackból készített kreatív használati-, dísz- vagy játék tárgy. A pályázathoz csatolandó egy rövid (max. 600 karakter hosszú) leírás az elkészített munkáról.
 • Technika: szabadon választott.
 • Egy pályázó osztály 1 db közösen elkészített pályamunkával nevezhet.
 • Pályázók adatai: iskola, osztály, kapcsolattartó neve és elérhetősége (telefon, e-mail)
 • A pályaművekről készült fényképeket a Nature’s Design Magyarország által megadott online felületre (www.okopalack.hu/kreativ-palyazat) kell feltölteni. Javasoljuk a fotókon megjelentetni a készítő gyerekeket is – szülői beleegyezéssel – a szavazás megkönnyítése érdekében.

A pályázó teljes körűen és feltétel nélkül elfogadja a pályázati kiírásban részletezett feltételeket és a nyertesek kiválasztásának módját.

A pályázó a pályázati anyag benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázatban szereplő információkat, illusztrációkat a Kiíró nyilvánosan felhasználja a program népszerűsítésének kommunikációja során időbeli korlátozás nélkül.

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat benyújtásával a Kiíró jelen pályázattal összefüggésben felhasználhatja az iskola és az osztály nevét.

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a beszámoló írásos és képi elemeit a Kiíró kommunikációs célból felhasználhatja.

 • A pályázatból való kizárás oka lehet, ha: a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban szereplő feltételeknek, vagy ha a pályázat határidőre nem érkezett meg.
 • A sikeres pályázókat elektronikus levélben értesítik a kiírók.
 • A pályázat kiírók az elutasított pályázatokat nem őrzik meg, és nem küldik vissza.

A pályázat kiírói indoklás nélkül fenntartják maguknak a jogot a pályázat feltételeinek vagy határidejének megváltoztatására.

A pályázat fődíját az a pályamunka nyeri, amelyet a szakmai zsűri a legjobbnak ítél. A szakmai zsűri tagjai:

 1. Kump Edina környezetkutató, hulladékcsökkentési szakértő
 2. Ferling Szonja grafikus
 3. Bernschütz Judit pedagógus

A pályázat második díját az a pályamunka nyeri, amelyre a www.okopalack.hu/palyazat-szavazas oldalon a legtöbb közönségszavazat érkezik.

A tanárok és a szavazók közül sorsolással történik a nyertes kiválasztása.

Nature’s Design Magyarország /Thank You ökopalack (6500 Baja, Tóth Kálmán u. 54.)

További információ:
Dobráné Lábodi Edina |E-mail: info@vitalizal.hu | Telefon: +36-30/603-0476

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv”) értelmében a pályázat kiírói kezelik a pályázók személyes adatait. Az adatkezelők a pályázaton részt vevő személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen pályázattal összefüggésben kezelik. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés célja: a pályázóval való kapcsolattartás. A személyes adatok a pályázat lezárását követően megsemmisítésre kerülnek.

 • A résztvevők személyes adatainak kezelése az alábbiakra terjed ki:
 • Pályázó osztály adatai: iskola neve, iskola elérhetősége (telefon, e-mail), felkészítő tanár neve, kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefon, e-mail)

Az adatkezelés jogi alapja az érintett személyek tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen pályázati kiírásban meghatározott személyes adataik kezeléséhez a pályázaton való részvétellel.

Adatkezelők az adatkezelés során bármikor lehetőséget biztosítanak a pályázaton résztvevőknek arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, kérjék azok törlését vagy helyesbítését az alábbi lehetőségeken: info@vitalizal.hu
Ezen kívül a résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Nature’ Design Magyarország által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a résztvevő bírósághoz fordulhat az Infotvben foglaltak feltételek szerint. Jelen pontban foglalt kötelezettségek teljesítéséért az adatkezelők felelnek. Az adatkezelők kötelezettséget vállalnak az Infotvben rögzített kötelezettségeinek a maradéktalan teljesítésére.

A pályázaton résztvevő személyes adatainak a résztvevő kérésére történő törlése esetén, valamint ha a résztvevő személyes adatainak kezelése a résztvevő tiltakozása folytán megszűnik, a résztvevő pályázaton való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik.

Ennyi időd van a pályázat leadásáig:

nap
óra
perc
másodperc

Küldd be pályázatodat!